Kontakt oss


Therese Mikkelsen Skaar
Næringslivansvarlig
naering@systematicus.org

Kaja Hebnes
Informasjonansvarlig
informasjon@systematicus.org

Eric Bettmo
Økonomiansvarlig
okonomi@systematicus.org

Nora Ovenstad Lohne
Sponsoransvarlig
sponsor@systematicus.org

Siri Johansen Thunestvedt
Velferdsansvarlig
velferd@systematicus.org

Christine Nilsen
Teknologiansvarlig
webmaster@systematicus.org

Lena Gjøse
Styremedlem
styremedlem0@systematicus.org

Post

Studentorganisasjonen i Agder
v/ Systematicus
Pb 422
4604 Kristiansand