Denne nettsiden vil bli fornyet når eksamen er over – innspill kan sendes til webmaster@systematicus.org

«Linjeforeningen Systematicus er for alle studenter ved instituttet for informasjonssystemer»

Årsstudium IT og Informasjonssystemer

Bachelor IT og Informasjonssystemer

Master Informasjonssystemer

Master Cybersikkerhet retning sikkerhetsledelse