Retningslinjer for utvalgene


Næringslivsutvalg
Skal assistere og hjelpe næringslivsansvarlig i planlegging og praktisk gjennomføring av faglige aktiviteter slik som bedriftspresentasjoner, workshop og liknende. Inkludert bestillinger og booking av lokaler, innkjøp, rigg/nedrigg.

Velferdsutvalg
Skal assistere og hjelpe velferdsansvarlig I planlegging og praktisk gjennomføring av sosiale arrangementer.
Inkludert, men ikke begrenset til, bestilling av varer og lokaler, innkjøp, rigg/nedrigg