Styrets oppgaver


Leder

 • Ansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen
 • Ansvarlig for innkalling og organisering av årsmøte og månedlige styremøter
 • Andre administrative oppgaver som f.eks søknader om finansiering og møter med STA, SIA, Instituttet osv.
 • Leder er også ansvarlig for å sørge for at Systematicus blir invitert med på arrangementer som involverer de andre linjeforeningene som for eksempel Karrieredagen
 • Oppgaver kan delegeres til andre roller dersom det er relevant og avtales med den enkelte

Nestleder

 • Ansvarlig for å assistere leder i arbeidet med å utarbeide søknader
 • Er leders stedfortreder dersom leder er forhindret fra å delta på møter eller arrangementer
 • Ansvarlig for booking av møterom og fungerer som referent på styremøter/årsmøte

Økonomiansvarlig

 • Ansvarlig for foreningens økonomi
 • Fakturering og betaling av regninger
 • Ansvarlig for budsjett og regnskap
 • Ansvarlig for å sikre sponsoravtaler i samarbeid med leder/nestleder

Næringslivsansvarlig

 • Er foreningens bindeledd til næringslivet
 • Ansvarlig for å avtale og planlegge bedriftspresentasjoner, workshopper og fag-kvelder

Sponsoransvarlig

 • Ansvar for å oppsøke samarbeidspartnere, både for å få finansiell sponsing og rabattavtaler for medlemmer

Kommunikasjon og markedsføringsansvarlig

 • Ansvarlig for all kommunikasjon
 • Oppdatering av sosiale medier (Facebook og Instagram)
 • Skriving av artikler på websiden
 • Markedsføring av arrangementer i samarbeid med velferds- og/eller næringslivsansvarlig
 • Ansvarlig for fotografering eller innsamling av fotografering av arrangementer og oppdatering på facebook/webside i etterkant

Velferd

 • Ansvarlig for å planlegge og arrangere sosiale arrangementer.
 • Ansvarlig for utarbeidelse av budsjett for arrangementer (i samarbeid med økonomiansvarlig),
 • Ansvarlig for innkjøp, dekorering og opprydding

Webmaster

 • Ansvarlig for drift, vedlikehold, oppdateringer og endringer på webside, samt mail.

Generelt for styret
Alle medlemmer skal være behjelpelige ved gjennomføring av arrangementer. Dette inkluderer f.eks å stå på stand, rigg/nedrigg og evt andre oppgaver det måtte være behov for.