Vellyket bedrifspresentasjon med Egde Consulting!

Vellyket bedrifspresentasjon med Egde Consulting!

 

Om Egde  

Sørlandets ledende konsulentselskap, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Det er over 60 engasjerte medarbeidere som har en variert og sammensatt kompetanse. Egde’s digitale og forretningsmessige kompetanse bidrar til verdiskapning ved å forbedre, fornye og forenkle kunders virksomhet, produkter og tjenester.

 

Systematicus arrangert bedriftspresentasjon med Egde Consulting, studenter fra  både 2. 3. og 4. året og styret i systematicus møte. Tilstede fra Edge Gisle Stavland, Martin og Henrik. Tidligere studenter formidlet informasjon om deres erfaring og jobb i bedriften.

 

Noe av tjeneste- og fokusområder til Egde consulting

  • Foretnings rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Brukeropplevelser
  • Applikasjonsutvikling
  • Kontinuerlig utvikling

 

Visjon

«Sammen utvikler vi Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning», er noe som i stor grad oppsummerer Egde. Selskapets mål er å skape spennende arbeidsplasser i regionen som gjør Sørlandet mer attraktiv for de unge. Denne visjonen har gjort at spennende kunder, oppdrag og ansatte tiltrukket til Egde.

 

Behov for Unge

Unge er en viktig del av visjonen. I fjor 7 nyutdanna begynte og alle er i dag ute i oppdrag på Sørlandet. 6 utviklere og 1 tester. Noen jobber i prosjekter ute hos kunde, og noe jobber i in-house prosjekter.

 

 

Program

Etablert et graduate-program der alle nye får en fadder som har i oppgave å sørge for en god oppstart. I tillegg får de nye tilgang til en senior som følger opp i prosjekter. Det investeres til slutt masse i kurs og sertifiseringer innen forskjellige teknologier som for eksempel Microsoft Azure, .Net, Javastack osv.

 

 

Nyutdannet

I år finnes samme behov for antall nyutdanna som i fjor. Egde Consulting utvider in-house utviklingsteamet og har økende behov både store og små kunder i tillegg til oppstartsbedrifter.

Etter pressentasjon, kom Systemacticus med pizza, en pause og studenter var klare med spørsmål og dialog. Vi i Systematicus er takknemlige med samarbeidet og takker Edge Consulting for besøket.